Klubmøde og Distriktsgeneralforsamling den 14. april 2023

Til
Klubberne i Nordjylland
Spillere i Distrikt Nordjylland
Bestyrelsen har valgt, at afholde klubmøde og Generalforsamling samme dag.
Det afholdes i BK Nords lokaler.
Klubmødet starter kl. 15.00 og tilmelding på hjemmesiden senest mandag, den 10.april 2023.
For Klubrepræsentanter
Vi starter med en kop kaffe og et stykke kage
Der sendes særskilt program ud til klubberne senere.
Klubmødet stopper senest kl. 17.30.
Der er mad fra kl. 17.45 til dem, der ønsker at spise, hvilket også kræver en tilmelding på
hjemmesiden senest mandag, den 10. april 2023
Kl. 18.30 Generalforsamling i Distriktet med dagsorden ifølge vedtægterne
Nis Rasmussen er DBf repræsentant på Generalforsamlingen.
Måske mulighed for et spil kort bagefter
Bestyrelsen ser frem til, at vi mødes, hvor vi kan få en konstruktiv udveksling af synspunkter til
fremme af bridgen.
Med venlig hilsen
f/Distrikt Nordjylland

Bestyrelsen