Sommerhold Brovst!

Den traditionsrige turnering hvor der spilles om sølvpoint og gode vinpræmier. Alle Bridgespillere uanset styrke, vil have stor fornøjelse af at deltage, da der sker inddeling efter handicapstyrke.