Opfølgningsmøde den 21. juni 2023

Deltagende klubber:

Hals, Hjallerup, Brønderslev, Vodskov, Støvring, Hjørring, Aalborg BK, Pandrup afbud fra Nibe, Aars og Løgstør

Mødet:

Kurt Als bød os velkommen og gav hurtigt ordet videre til Louise fra Dbf.

Hun vidste ikke helt hvilke problemer, vi havde mht. facebook, da ingen havde kontaktet hende.

De fleste af de deltagende klubber havde allerede lavet en profil på facebook.

Udfordringen er hvordan vi får lavet nogle gode annoncer i tide, før vi starter op igen. Mange klubber ser jo ikke deres medlemmer inden september.

Louise fortalte at en ny medarbejder hos Dbf. Maria har tjek på video og redigering, så hun vil blive bedt med til vores næste møde på TEAMS onsdag, den 16.august kl. 15.30. Reserver allerede nu tidspunktet.

Sekretariatet forventer at videoerne er tilgængelige inden 9. august, og sekretariatet er tilbage fra ferie fra onsdag d. 9. august, hvorefter vi igen kan få hjælp. Deltagere på Bridgefestivalen bliver brugt på videoindslagene, som jo også det perfekte sted at filme og snakke med folk.

Videoerne laver DBf to standardversioner af, som klubberne er velkomne til at bruge på Facebook, – enten som de er i deres annoncerings-indsats eller ved at redigere i dem og tilføje klubbens egne optagelser. Derfor udarbejder DBf en vejledning til, hvordan klubberne selv kan redigere i videoerne og indsætte egne videoer, hvis de ønsker dette. Vejledningsvideoerne kommer sammen med annoncevideoerne.

Selve teksten på Facebook, som følger videoen, skal så være klubbens egen tekst og ord, link mv. Men her kommer DBf også med et par forslag.

 Som vi vendte på mødet, så kan sekretariatet ikke tilbyde individuelle tilrettede/redigering af videoer til den enkelte klub. Klubben kan altid få hjælp til spørgsmål, hvis man er gået ”død” i et problem eller 5 minutters sparring.

 En del af klubberne tilkendegav, at nok havde bestemt sig til først at bruge DBf’s annoncer – måske lidt redigerede, og senere forsøge at lave deres egne.

Udover videoredigeringsprogrammet Canva kan vi jo også bruge microsofts ’clip champ’, der også er gratis, hvis vi ikke opgraderer.

Kurt spurgte om der var interesse for BC3 undervisning, hvor Hjørring gerne ville have et kursus nordpå, så der er aftalt sidst i august i Hjørring – Indbydelse kommer senere.

Turneringslederuddannelse, der var ønske om, at få de grundlæggende begreber på plads, som nok svarer til Kursus 1 og 2 i DBf regi. Det arbejder Distriktet videre med og vender tilbage herom efter sommerferien.

Dansk Skolebridge har tilbudt, at alle der ønsker, at mere praktisk indføring i, hvordan undervises voksne ud fra DSK-materiale og principper (der vil blive taget udgangspunkt i erfaringer undervisningen i sidste sæson i Aalborg).  Alle fra Distriktets klubber, som gerne vil høre om det er meget velkomne. Der er gratis deltagelse for klubmedlemmer tilhørende distriktet.

Distriktet bestyrelse har efter aftale med DSK besluttet, at andre interesserede udenfor Distriktet også skal have tilbuddet. Prisen for en deltager incl. Fortæring vil være 200 kr.

Dette møde afholdes fredag, den 18. august kl. 13.30 og slutter senest kl. 20.00.

Vedrørende distiktets hjemmeside – Undervisning

HER SKAL LEIF OG ERIK BLIVE ENIGE – OM DET ER LEIF´s fra Excell, som sendes ud.

Det er vigtigt, at Distriktet får alle oplysninger mht. undervisning.

Samarbejdende klubber, start- og slutdatoer, klokkeslæt fra/til, stedets adresse, kontaktpersoners email/tlf.

Så må det være lettere at henvise til/finde et andet undervisningssted, hvis ikke dag, klokkeslæt eller sted passer begynderen.

Man kan jo også have mere end ét undervisningstidspunkt, når man samarbejder.

Send oplysningerne hurtigst muligt😊

Distriktets hjemmeside med undervisning samt link til siden forventes klar primo august

Distriktet vil gerne takke for en god og konstruktiv dialog igennem dette forløb, og Kurt har jo allerede gættet på, at der kommer 100 kursister (k-medlemmer) i næste sæson

Med venlig hilsen

Distrikt Nordjylland