Klubmødet den 2. juni 2023

Deltagende klubber:

Pandrup, BK Nord, Vodskov, Terndrup, Nibe, Hjallerup, Løgstør, Års, Aalborg, Støvring, Hjørring, Sæby, Brønderslev og Hobro.

Dagsorden: Hvordan får vi nye spillere, og hvordan behandler vi nye spillere.

Mødet blev indledt med velkomst fra Distriktet Nordjyllands formand, Kurt Als.

Herefter tog Louise fra Dbf. over:

Hun viste os hvordan vi kunne lave en facebook-profil for hver enkelt klub.

Hvordan vi kunne lave annoncer med forskelligt indhold.

Bl.a. hvordan vi kunne redigere videoer vha. det gratis redigeringsprogram Canva.

www.canva.com

Hun viste os, hvordan vi kunne målrette annoncerne til bestemte aldersgrupper, områder mm.

Efter lidt diskussion blev vi enige om, at Louise (Dbf.) skulle lave et par annoncer, vi alle kan bruge, hvis ikke vi når at få lavet vores egne med billeder og videoer af egne medlemmer.

Klubberne skal aftale hvilke områder (postnumre), de vil dække helst uden overlap, således kan vi ramme flest mulige med vores annoncer.

Vi skal forsøge at henvise til undervisning i nærmeste klub, hvis ikke klubbens undervisningsdag passer det nye medlem.

Der bliver oprettet en side med oplysninger om undervisning med tid og sted på distriktets hjemmeside.

Vi vil holde et opfølgende møde på Teams onsdag den 21. juni kl. 16.30.

Klubformændene vil få tilsendt en invitation, som de evt. kan videresende til relevante personer.

Endelig var det Birte Kjeldsen fra Dansk Skolebridge der førte ordet:

Birte nævnte, at vi skulle bruge kortene meget i stedet for at stå ved en tavle og bruge en masse bridge udtryk.

Det er vigtigt at spillerne får lov til at lære af deres egne fejl, så fortæl ikke, hvordan de skal spille kortene.

Hun viste også hvordan vi kunne bruge kahoot i undervisningen.

Materialer, vejledninger mm. til skolebridge for voksne kan findes på Dansk Skolebridges hjemmeside:

Dansk Skolebridge – Kortene er givet…

Kurt rundede mødet af med en opfordring til klubberne:

Find nogle ildsjæle, der har tid og lyst til at løse forskellige opgaver i klubben.

Det behøver ikke nødvendigvis at være bestyrelsesposter😊

Og takkede for en god og konstruktiv deltagelse.

Glem ikke, at der er mange flere muligheder end annoncer på facebook.

Events med firmaer og diverse foreninger virker også.

Vis jeres ansigt i bybilledet ved enhver lejlighed.

Pral lidt af gode resultater i den lokale avis – så får man ofte lidt gratis reklame.

Kontakt endelig:

Leif Molbech – Undervisning i Distriktet

Kurt Als – Formand I Distriktet

Louise – Dbf

Birte – Skolebridge

Hvis klubben har spørgsmål mht. facebook og undervisning.

Erik – Web i Distriktet

Med oplysninger om undervisning tid og sted for undervisning.